Tag Archives: Đèn led

Đèn LED là gì?

ung-dung-den-led-chieu-sang

Lịch sử phát triển đèn LED Những phát hiện sơ khai Vào năm 1907, lần đầ tiên nhà bác học H. J. Round đã phát hiện ra hiện tượng chuyển hóa dòng điện thành ánh sáng tại phòng thí nghiệm Marconi thông qua việc kết nối một sợi dẫn với tinh thể Silic Cacbua. Tiếp